Sanad Syaikh Kiai Hasyim Asy’ari

Foto: NU Online

Hadrotus Syaikh Kiai Hasyim Asy’ari merupakan sosok ulama yang menguasai banyak disiplin keilmuan Islam. Selain penguasaan atas disiplin keilmuan itu, beliau juga diketahui ahli di dalam bersiyasah. Keahliannya itu dibuktikan dengan permintaan Laksamana Maeda yang merupakan pemimpin balatentara Jepang di Indonesia, agar Hadrotus Syaikh bersedia menjadi penasihat untuk persiapan kemerdekaan Indonesia.

Penguasaan disiplin ilmu-ilmu agama Hadrotus Syaikh Kiai Hasyim Asy’ari tidak didapat secara otodidak. Banyak catatan yang menjelaskan perjalanan Hadrotus Syaikh menuntut ilmu mulai dari Kiai Khalil di Bangkalan hingga ke Makkah al-Mukarramah. Semua ilmu yang dipelajari Hadrotus Syaikh dicatat penyampaiannya dengan rapi, sehingga menegaskan transmisi atau mata rantai keilmuan.

Di antara mata rantai (sanad) keilmuan yang masyhur dipegang oleh Hadrotus Syaikh adalah sanad di bidang hadits. Menurut penuturan Kiai Abdul Qayyum Manshur yang diriwayatkan dari ayahnya Kiai Manshur, Hadrotus Syaikh Hasyim Asy’ari dikenal sebagai salah satu ulama hadits (muhadditsin), di samping beliau juga adalah seorang faqih (ahli fikih).

Sebagai seorang ulama hadits, tentu beliau mempunyai sanad pembacaan dan penyampaian kitab-kitab hadits yang diterima dari guru-gurunya.

Di bagian awal, kumpulan Irsyad ul-Sāri, yang merupakan kumpulan karya Hadrotus Syaikh, ditampilkan beberapa catatan beliau tentang sanad penerimaan shahih al-Bukhari:

قد اتصلت إلينا رواية صحيح البخاري سماعا من اوله الى اخره عن:

Telah sampai kepada kami riwayat shahih al-Bukhari (yang disampaikan dengan cara mendengar langsung) dari awal hingga akhir dari:

شيخنا العلامة محمد محفوظ بن عبد الله الجاوي ثم المكي. قرأت عليه من اول سنة ١٣١٧ الى ١٣١٩ بمكة المشرفة وأجازني بقراءته كما اجازني بقراءة غيره من كتب الحديث

Guru kami, al-Allamah Syaikh Muhammad Mahfuzh bin Abdullah al-Jāwi (al-Tarmasy) al-Makky. Saya membaca Shahih al-Bukhari di hadapan beliau dari awal tahun 1317 H sampai dengan tahun 1319 H di Makkah. Beliau mengijazahkan saya Shahih al-Bukhari itu sebagaimana beliau mengijazahkan saya kitab-kitab hadits selainnya.

عن شيخه السيد ابي بكر بن محمد شطا المكي عن السيد احمد زيني دحلان عن الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي عن الشيخ محمد بن علي الشنواني عن عيسى بن احمد البراوي عن الشيخ احمد الدفري عن الشيخ سالم بن عبد الله البصري عن والد عبد الله بن سالم البصري عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي عن الشيخ سالم بن محمد السنهوري عن النجم محمد بن احمد الغيطي عن شيخ الاسلام زكريا الانصاري عن الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن احمد التنوخي عن أبي العباس احمد بن أبي طالب الحجازي عن الحسين المبارك الزبيدي الحنبلي عن ابي الوقت عبد الأول عن عيسى السحزي عن ابي الحسين عبد الرحمن ابن مظفر بن داود الداوودي عن ابي محمد عبد الله بن احمد السرخسي عن ابي عبد الله بن محمد بن يوسف الفربري عن جامعه الامام محمد بن إسماعيل البخاري بن إبرهيم بن المغيرة بن بردزبهةرحمه الله تعالى ونفعنا به و بعلومه آمين…

Dari gurunya: Syaikh Abu Bakar bin Muhammad Syatho al-Makki, dari gurunya, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan (al-Hasani), dari gurunya, Syaikh Usman bin Hasan al-Dimyathi, dari gurunya, Syaikh Muhammad bin Ali al-Syinwani, dari gurunya, Isa bin Ahmad al-Barawi, dari Syaikh Ahmad al-Dufry dari Syaikh Salim bin Abdullah al-Bashri, dari ayahnya Abdullah bin Salim al-Bashri, dari Syaikh Muhammad bin Alauddin al-Babily dari Syaikh Salim bin Muhammad al-Sanhury, dari al-Najm (Najamuddin) Muhammad bin Ahmad al-Ghaity, dari Syaikhul Islam Zakariya al-Anshary (penulis Tuhfatul Bary), dari al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany (penulis Fathul Bari) dari Ibrahim bin Ahmad al-Tanukhi, dari Abul Abbas Ahmad bin Thalib al-Hijazi dari al-Husain al-Mubārak al-Zabidi al-Hanbali, dari Abul-Waqt Abdul Awwal bin Isa al-Sahazi, dari Abu al-Husain Abdurrahman bin Muzhaffar bin Dawud al-Dawūdi, dari Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad al-Sarkhasy, dari Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf al-Firbary dari al-Imam Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari (penulis Shahih al-Bukhari), rahimahullah semoga Allah memberi kita manfaat dari semua ilmunya…aamiin.

**************

Dari Hadrotus Syaikh ini sanad pembacaan kitab Shahih al-Bukhari diteruskan kepada santri-santrinya, di antara yang saya ingat adalah:

1. Kiai As’ad Syamsul Arifin;
2. Kiai Zubair Dahlan (ayah dari Kiai Maimun Zubair)
3. Kiai Manshur Lasem
4. Kiai Idris Kamali (menantu belio)
5. Kiai Abdul Muchith Muzadi

Dan masih banyak lagi.

Merupakan sebuah kekeliruan besar, jika ada yang mengatakan bahwa kiai-kiai NU hanya tahu hadits dhoif bahkan palsu (maudlu’). Anggapan seperti ini hanya keluar dari mulut orang yang dengki dan bodoh. Semoga Allah selamatkan kita dari kedua sifat buruk itu.

Sumber: FB KH Abdi Kurnia Djohan

(suaraislam)

Loading...