Ini Urutan Nasab Habib Umar Yaman yang Sampai Rasulullah SAW

Foto diambil ketika #Muktamar_Chechnya di Chechnya, keterangan gambar yang duduk di kursi dari kiri: Dr. Usamah Abdurrazaq Rifa'i, Lebanon Habib Umar bin Hafidz, Yaman Dr. Tawfiq Al-Buthy, Syiria Habib Ali Al-Jifri, Saudi Arabia, duduk dihadapan Habib Umar

Nasab Habib Umar bin Hafidz Yaman tersambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nasal biologis, nasab ilmu dan perilaku kesehariannya mencerminkan akhlak kakeknya, Rasulullah SAW.

Adapun rincian nasabnya adalah sebagaimana berikut:

 1. Habib ‘Umar
 2. Muhammad
 3. Salim
 4. Hafidz
 5. Abdullah
 6. Abu Bakar
 7. ‘Aydrus
 8. ‘Umar
 9. ‘Aydrus
 10. ‘Umar
 11. Abu Bakar
 12. ‘Aydrus
 13. Husein
 14. As-Syekh Al Kabir Al-Qutb As-Syahir Abu Bakar
 15. Salim
 16. Abdullah
 17. Abdurrahman
 18. Abdullah
 19. Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Qutb Abdurrahman As-segaf
 20. Syekh Muhammad Maula Ad-Dawilayh
 21. Syekh Ali Shohibud Dark
 22. Sayyidina Al-Imam Alwi Al-Ghuyur
 23. Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad
 24. Sayyidina Ali
 25. Sayyidina Al-Imam Muhammad Shohib Marbat
 26. Sayyidina Al-Imam Kholi Qosam
 27. Sayyidina Alwi
 28. Sayyidina Al-Imam Muhammad Shohib As-Shouma’ah
 29. Sayyidina Al-Imam Alwi Shohib Saml
 30. Sayyidina Al-Imam Ubaidillah Shohibul Aradh
 31. Sayyidina Al-Imam Muhajir Ahmad
 32. Sayyidina Al-Imam Isa Ar-Rumi
 33. Sayyidina Al- Imam Muhammad An-Naqib
 34. Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraydhi
 35. Sayyidina Al-Imam Ja’far As-Shodiq
 36. Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Baqir
 37. Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin
 38. Sayyidina Al-Imam As-Syahid Syababul Jannah Sayyidina Al-Husein.
 39. Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali bin  Abi Thalib
 40. Rasulullah Muhammad SAW.

Beliau dilahirkan sebelum fajar hari senin, 4 Muharram 1383 H / 27 Mei 1963M di Kota Tarim. Di kota yang penuh berkah inilah beliau tumbuh dan menerima didikan agama serta menghafal kitab suci al-Quran dalam keluarga yang terkenal iman, ilmu dan akhlak yang luhur.

Guru pertamanya sudah tentu ayahanda beliau yaitu Habib Muhammad bin Salim yang juga merupakan Mufti Kota Tarim al-Ghanna itu.

Selain ayahandanya, beliau juga menuntut ilmu dengan banyak ulama antaranya dengan al-Habib al-Munshib Ahmad bin ‘Ali bin asy-Syaikh Abu Bakar, al-Habib ‘Abdullah bin Syaikh al-‘Aydrus, al-Muarrikh al-Bahhaatsah al-Habib ‘Abdullah bin Hasan BalFaqih, al-Muarrikh al-Lughawi al-Habib ‘Umar bin ‘Alwi al-Kaaf, asy-Syaikh al-Mufti Fadhal bin ‘Abdur Rahman BaFadhal, asy-Syaikh Tawfiq Aman dan kepada saudara kandungnya al-Habib ‘Ali al-Masyhur bin Muhammad bin Salim.

Kepada semuanya, Alfatihah.

Penulis: Kamal Abdurrahman.

(bangkitmedia/suaraislam)

Loading...