Ebook: Islam Radikal, dari Ikhwanul Muslimin Sampai ISIS, karya Ulama Al-Azhar, Mesir

Pemikiran  utama yang menjadi landasan semua konsep kelompok-kelompok Islam radikal adalah konsep hakimiyah. Konsep ini yang menjadi akar seluruh rangkaian pemikiran mereka dengan segala pendapat, pemahaman dan cabang-cabangnya.

Dari konsep hakimiyah ini lahir konsep syirik hakimiyah dan tauhid hakimiyah dari Sayyid Qutb dan saudaranya Muhammad Qutb. (buku Islam Radikal)

Download (PDF, 5.62MB)

(suaraislam)

Loading...