Berita

Opini

Pemikiran  utama yang menjadi landasan semua konsep kelompok-kelompok Islam radikal adalah konsep hakimiyah. Konsep ini yang menjadi akar seluruh rangkaian pemikiran mereka dengan segala pendapat, pemahaman dan cabang-cabangnya. Dari konsep hakimiyah ini lahir konsep syirik hakimiyah dan tauhid hakimiyah dari Sayyid Qutb dan saudaranya Muhammad Qutb. (buku Islam Radikal) (suaraislam)

Terkini

Khutbah

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.